NANCKE STRESSCOACHING

Tlf 93 98 07 90 - E-mail: kontakt@knstresscoach.dk

Stressklienter


Læs om mine stressklienter

"Pludselig kunne jeg ikke høre, hvad mine kollegaer sagde"

Efter et meget alvorligt stress-kollaps, har min klient nu fået afsluttet sit behandlingsforløb hos mig. Personen er nu tilbage på sit arbejde, og har det rigtig godt igen. Her kan du læse om hele forløbet hos mig som stresscoach:

For at se nærmere på, hvorfor personen endte i et decideret stress-kollaps, skal vi 2 år tilbage. Her begyndte der at komme et større og større arbejdspres, som hobede sig op, og det pressede mere og mere i hverdagen. Personen kunne simpelthen ikke nå de mål, der var sat, hvilket desværre også gjaldt resten af afdelingerne på arbejdsplads, da der har været alt for mange besparelser på ressourcer. Man konstaterede, at det store arbejdspres var blevet en normal del af hverdagen, og der var derfor et stort sygefravær pga. stress. Dette arbejdsmiljø skulle senere hen vise sig at have store konsekvenser for min klient.

Arbejdspladsen var, ud over at have et kæmpe arbejdspres, præget af enorm støj fra både kollegaer og besøgende. Da selve arbejdspladsen er indrettet således, at der er konstant trafik og uro, nær eget arbejdsrum, så skabes der aldrig ro for de ansatte, og giver ikke muligheden for at kunne koncentrere sig. Samtidig var der hver dag utallige mails og konstante forstyrrelser. Pauserne blev primært brugt til at tale om arbejde, og især det store arbejdspres var et kæmpe emne, som blev diskuteret i de pauser, hvor der egentlig skulle være ro til at kunne samle kræfter til resten af dagen.
Klienten befandt sig i et kæmpe arbejdspres, og når der endelig var fri, så kom alle de huslige pligter, som selvfølgelig tilhører i en børnefamilie med rengøring, indkøb og hentning af børn. Derfor var det ikke muligt, at få den hvile, som kroppen havde behov for, når klienten var hjemme fra arbejde.

Når det som i dette tilfælde sker, at der er alt for mange opgaver og konstant uro, så kan hjernen og kroppen ikke følge med. Uanset hvor glad man er for sit job. For klienten elsker sit job, og kan ikke tænke sig at lave andet. Desværre kom symptomerne stille roligt snigende, og hverdagene blev præget af søvnproblemer og uudholdelig hovedpine.

Kroppen kan godt tåle stress, da stress er en naturlig del af kroppens måde at holde sig beredt på, så man er i stand til at kunne klare pressede situationer, hvor der f.eks. kræves en ekstra indsats. MAN SKAL DOG VIDE, at hvis stressen og presset er vedvarende over længere tid, så vil det på et tidspunkt gå galt, og når det har stået på længe nok, i dette tilfælde i 2 år, så siger kroppen stop til sidst, hvilket også skete her.

Op til et møde i sommers, havde klienten haft uudholdelig hovedpine og søvnløshed i meget lang tid. Samtidig var hun blevet tappet for energi, og de huslige pligter var begyndt at blive for meget hjemme hos børnefamilien.
Under mødet begyndte personen at blive meget svimmel og utilpas, og pludselig blev hørelsen nedsat, og klienten kunne derfor ikke høre, hvad kollegaerne sagde. Det hele bliver mere og mere uklart, og det ender med at personen får rysteture og ender med at bryde ud i gråd.
Her var der tale om et meget kraftigt stress-kollaps. Et stress-kollaps er, når kroppen selv siger stop, når der ikke er flere kræfter eller ressourcer at trække på. På den måde er der ikke meget forskel på mennesker og elektronik. Systemet slukker, når der ikke er mere strøm på batteriet.

Klienten blev kort tid efter sygemeldt af sin læge, hvilket var den helt rigtige beslutning, da den eneste kur imod et så alvorligt stress-tilfælde, er ro og hvile.
Hurtigt efter sygemeldingen begyndte klienten i forløb med stresscoaching hos mig. Forløbet blev tilpasset den enkeltes behov, hvor vi sammen lagde en plan for, hvordan klienten skulle komme ud af sin alvorlige stress igen.

Min opgave som stresscoach var at sikre mig, at klienten hurtigt fik en hverdag med hvile og ro, som gjorde at klienten med tiden kommer til kræfterne igen, og samtidig give den nødvendige støtte i en tid, hvor alt føles uoverskueligt og komplet umuligt. Skabe forståelse for, hvad stress er, og på den måde give klarhed, gøre klienten klogere på sin egen krop, og give vished om, at alle kan komme ud af stress igen. For at sikre mig den bedste tilbagevending til arbejdspladsen, var jeg med til at sikre at tingene gik i det rette tempo, og at lederen er fuldt informeret, så den korrekte gradvise optrapning af arbejdet gjorde, at klienten kom tilbage på fuld styrke og meget stærkere og mere afklaret end nogensinde.
Forløbet hos mig varede i 6 måneder, som både forgik under sygemeldingen, og i den tid hvor klienten stille og rolig begyndte at vende tilbage på arbejdspladsen. Fra gang til gang kunne jeg se tydelig forskel på klienten, og fremskridtene kom til udtryk i mere og mere åbent og positivt humør og overskud. Det forskelligt fra klient til klient, hvor længe et forløb varer, men når der er tale om kollaps, så er 6 måneder ofte nødvendigt. Ved andre tilfælde er forløbet kortere.

Klientens fuldtidssygemeldingen var på 3 måneder, hvilket kan lyde som lang tid, hvilket det slet ikke er. Klienten har været udsat for stress i hele to år, og to års kæmpe arbejdspres skulle nu ud af klientens system. Efter de 3 måneders fuldtidssygemelding begyndte klienten stille og roligt at komme tilbage på sin arbejdsplads med få timer ad gangen. Her havde vi sammen lavet en god og tryg plan, med inddragelse af den nærmeste leder, så alle var sikre på, at der ville blive taget godt om klienten.
Fra den dag hvor klienten blev sygemeldt til denne er tilbage på fuld tid, går der ca. 6 måneder, og tiden er, med klientens egne ord, gået enormt stærkt. Derudover fortæller klienten, at denne er blevet:

- Meget klogere på sig selv.
- Klogere på hvad stress er.
- Overbevist om at stress aldrig skal være en del af livet igen.
- Meget stærkere end før.
- Klogere på sin fremtid, og hvad der er vigtigt i livet.
- Stresscoaching var det helt rigtige for at komme ud af stress.

Ingen har fortjent et liv med stress, og derfor er det vigtigt at reagere så tidligt som muligt, så chancen for at ende i et alvorligt kollaps formindskes.


"Jeg får åndedrætsbevsær når jeg bliver presset"

For nylig havde jeg et par sessioner med en ny klient, som havde hørt om min stress-coaching igennem sin omgangskreds. Personen har i længere tid gået med mange tunge ting på sine skuldre, som både har rødder fra sit tidligere arbejde, dødsfald i nær familie og manglende overblik over sit privatliv og fremtid.

I forhold til personens tidligere arbejde var der især 2 episoder, som gav starten til stress-signalerne.
Personen blev nemlig i begge tilfælde, tvunget alene ud i kundeopgaver, hvor der ikke var chancer for at forberede sig. Situationerne krævede øjeblikkelig løsning, og presset kom ligeledes, pga. der var mange, som var indblandet i form af utilfredse kunder. Derudover var personen ikke oplært i at udføre opgaverne, og havde derfor ikke kompetencerne til at kunne varetage så tunge opgaver. Det betød desværre, at personen i disse kaotiske situationer, blev ansigtet udadtil og blev gjort ansvarlig fra kundernes side.

Samtidig med dette, kom der alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Dette var en meget tung og alvorlig livsbegivenhed, i en tid hvor personen i forvejen kørte på pumperne pga. presset på jobbet. Når der er pres på jobbet, og der samtidig er en alvorlig situation i privatlivet, så er det klart at stress-situationen tager endnu mere fart.

Jobbet var tidsbegrænset og personen gik fra at være i job til at være ledig, hvilket var med til at øge stress-belastningen endnu engang, da ledighed er en stor belastning for en person, som gerne vil arbejde.

Efter en dybere samtale kom vi også frem til, at en stor stress-faktor faktisk var uvisheden om fremtiden. Med forsat uro og stress siddende i kroppen pga. det tidligere job og sygdom i nærmeste familie, var personen nu begyndt at sammenligne sig selv med sin omgangskreds i forhold til job, børn, indkomst, hus, bil, forhold osv. Personen er i dag single, bor i lejlighed og har ikke job men ”kun” en praktikplads, ingen kæreste og ingen børn.

Når personen så begynder at sammenligne sig med sin omgangskreds, hvilket kaldes social sammenligning, så begynder alle bekymringerne, og med alle disse situationer blandet sammen inden for kort tid, så kommer der mange stress-signaler som afbrudt søvn, følelsen af utilstrækkelighed og nervøsitet, hvilket skal lægges oven i hjertebanken og åndedrætsbesvær, som kom i forbindelse med jobbet.

Personen var altså begyndt at bekymre sig meget om, ”hvor lidt” personen selv havde opnået i forhold til andre, i stedet for at være tilfreds og stolt over sit eget liv. Bekymringerne fyldte meget i personens hverdag, og endte med at forblinde sig selv fuldstændigt. For personen havde nemlig tidligere gennemført en hård uddannelse, for at sikre sig en indkomst, og bagefter revet sine rødder op for at følge sin drøm om at rejse i en længere periode, og det er der selvfølgelig alle mulige grunde til, at være stolt og tilfreds over.

Det har selvfølgelig kostet nogle år at tage ud og rejse, og tiden blev derfor en stress-faktor, da andre nu ”er kommet foran” i form af videreuddannelse, karriere og familie.
Vi satte os derfor en plan for at bryde tankemønstre, for personen var nu kommet til følgende falske konklusioner:

- Falsk Konklusion -

- Jeg kan ikke klare så meget mere, fordi stress-signalerne kom, da tingene brød sammen på arbejdet og sygdom i familien.

- Jeg har ikke fået nok ud af mit liv, da jeg ikke har job, hus, børn eller kæreste, hvilket min omgangskreds har.

Det var tydeligt, at personen havde fået en falsk opfattelse af sig selv, og derfor var opgaven at arbejde med at bryde det negative tankemønster, som ikke havde noget med virkeligheden at gøre.

Vi kom derfor til at konklusionen i virkeligheden er:

- Virkelig Konklusion -

- Jeg er blevet meget klogere på, hvordan min krop og sind reagerer i pressede situationer, og på den måde er jeg i stand til at kunne klare det samme som før, men at passe på mig selv samtidig. Stress er kroppens forsvar og helt naturligt.

- Jeg vil ikke styres af tid, og jeg er stolt af de ting, som jeg har opnået indtil videre, da det var en del af min drøm, og jeg ville have fortrudt, hvis jeg ikke havde taget springet. Pga. de valg jeg har taget, har jeg fået en uvurderlig erfaring. Jeg dropper social sammenligning, som ingen værdi har, og tager tingene i mit eget tempo. Alder betyder ikke mere noget for mig.

Derudover gjorde vi det mere overskueligt, hvad personens plan for fremtiden er. Så i stedet for at tænke:

”Jeg har kun en praktikplads, ingen indkomst og ingen kæreste”, så fik vi i stedet set tingene fra en realistisk vinkel:

- Jeg VÆLGER at tage en praktikplads, hos en virksomhed, som har mit drømmejob, hvilket vil give mig en større chance for en stilling. På den måde arbejder jeg på at give mig selv chancen for en god indkomst. Hvis en potentiel kæreste fravælger mig pga. min fremtidsplan, så er det ikke den rette for mig.

Vi kom frem til, at pointen er, at man skal leve i nuet, vær stolt og tilfreds med de ting man har opnået, droppe den sociale sammenligning, og så vær ambitiøs på de ting, som betyder noget for én selv, og ikke hvad der betyder noget for andre.

(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk