NANCKE STRESSCOACHING

Tlf 93 98 07 90 - E-mail: kontakt@knstresscoach.dk

Når dårlig ledelse giver stress


Når dårlig ledelse giver stress

Alt for mange ledere bliver ansat udelukkende på baggrund af deres resultater og opgaveløsninger i tidligere jobs. Det kan være en god sælger bliver forfremmet til chef, en håndværker bliver forfremmet til leder, eller en sygeplejerske bliver forfremmet til ledende sygeplejerske. Uden tvivl personer, som virkelig har udført deres opgaver til punkt og prikke, og som har leveret med høj kvalitet. Men er det ensbetydende med, at de bliver gode ledere? Nej desværre ikke, og det er netop det, som er problemet.
I bund og grund går forfremmelserne alt for hurtig i takt med at virksomheder ikke bruger tid nok til at finde den rette leder, kombineret med ansatte som gerne vil op ad karrierestigen hurtigst muligt uden at tænke på det ansvar, som ligger på de forskellige trin på stigen.

”Leder, og hvad så nu?”

Når man bliver leder, så medfølger der selvfølgelig ekstra ansvar, som man uden tvivl skal være stolt af. For man har med titlen fået ansvaret for driften, resultater, møder, ansættelse/afskedigelser, arbejdsplan osv. Der er rigtig mange ting, som følger med titlen som leder, men der er bare også dén lille ting, som er, at man også har fået ansvaret for virksomhedens vigtigste ressource, nemlig MENNESKET.
Når man får ansvaret for andre mennesker, så kræves der bare helt andre kompetencer, og så er det lige pludselig fuldstændig ligegyldigt at lederen før har været en god sælger, håndværker eller sygeplejerske. Nu skal lederen nemlig kunne motivere, udføre situationsbestemt ledelse, udvikle, konfliktløse, uddelegere ansvar og sidst men ikke mindst lytte. Hvilket er det mindste, man som ansat kan kræve af en leder.
Det er her, det går galt for rigtig mange, uanset om de kan blive gode ledere eller ej. For hvornår er der blevet fortalt, at det var det, jobbet som leder gik ud på? Og hvornår har virksomheden tænkt sig at tilføre lederen disse kompetencer igennem videreuddannelse eller kurser? Ansvaret for at ansætte og udvikle de rette ledere, ligger selvfølgelig hos virksomhederne og afdelingerne selv.

”Men hvad er det så lige ved dårlige ledere, der giver stress?”

Det som gør, at dårlige ledere giver stress er, at de simpelthen har mangel på menneskelig forståelse, situationsfornemmelse og kompetencer. Når det viser sig, at der netop er mangel på menneskelig forståelse og situationsfornemmelse, så har man dog intet at gøre i en stilling som leder. Derudover skabes der kæmpe risiko for stress på arbejdspladsen og behov for stress behandling, når en leder:

• Ikke giver opbakning
• Ikke definerer klare roller
• Ikke skaber forudsigelighed
• Ikke er ærlig
• Ikke giver klare forventninger
• Ikke uddelegerer ansvar i overensstemmelse med den ansattes kompetencer
• Ikke går forrest
• Ikke motiverer
• Ikke giver medindflydelse
• Ikke skaber jobtilfredshed
• Ikke lytter

Dertil kommer lederens reelle intention om at blive leder. Er lederen bare en karriererytter, som skal opad hurtigst muligt, som kun har sine egne resultater i fokus, og dermed ikke kan skabe motivation og glæde, så er det selvfølgelig ikke den rette leder at have ansat.
Derimod hvis lederen har mennesket i fokus kombineret med sund fokus på driften, og dermed tør at give andre pladsen til at blive den bedste og indrømme sine fejl, så er der skabt et godt fundament til en arbejdsplads uden stress.

Så kære virksomheder. Brug flere ressourcer og tid på at ansætte og udvikle de rette ledere. For der er brug for gode ledere, og der findes rigtig mange, som har den rette støbning til at skabe vækst og opnå resultater uden stress.

…. Og kære kommende leder. Hvis du kun har dig selv for øje, så gør dig selv, og ikke mindst, alle andre en tjeneste og sige pænt nej tak til stillingen.

(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk