Nancke Stresscoaching

Tlf 51 50 05 84 - E-mail: kontakt@knstresscoach.dk

VOKSENMOBNING ER ALLES ANSVAR

Når voksenmobning bliver virkelighed

Ca. 11% af alle, på det danske arbejdsmarked, har det seneste år oplevet mobning på arbejdspladsen. Et vanvittigt højt tal, set i lyset af at arbejdspladser netop er for voksne mennesker, men det taler desværre sit tydelige sprog, at der er et kæmpe problem rundt omkring.

Konsekvensen af mobning kan både blive stress og depression og i yderste tilfælde gøre, at den mobbede bliver sygemeldt. Det kan endda betyde en langtidssygemelding, hvor den mobbede får svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, bliver fyret eller opsiger sin stilling frivilligt. Eller skal vi kalde det ufrivilligt frivilligt?

Hvornår er der tale om mobning?

Ifølge Arbejdstilsynet defineres mobning således:

"Der er tale om mobning, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Der er først tale om mobning, når den person, som det går ud over, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt."

Det som er sjovt for den ene, kan være dybt krænkende for den anden, og alle har et ansvar i et sikre sig, hvordan ord bliver opfattet.

Hvorfor mobber voksne?

Ifølge Berlingskes artikel fra 2012 uddybes det, at mobning på arbejdspladsen sker, fordi mobberen føler en stor utryghed. Mobning kan f.eks. stamme fra usikkerhed pga. stort arbejdspres, job-usikkerhed, frygt for ikke at høre til i en gruppe eller frygt for at miste tilhørsforhold til kollegaerne. Mobberen søger altså en syndebuk, som via. mobningen udelukkes fra gruppen for at mobberen kan sikre sig selv en plads i gruppen.

Heldigvis er der i nogle tilfælde ”kun” tale om ét enkelt råddent æble i kurven, der smitter med sin råddenskab, hvilket kan løses med kompetent ledelse via. en god gammeldags personlig samtale, hvor der oplyses om principperne omkring godt arbejdsmiljø, godt kollegaskab og god tone. Derudover er en pædagogisk gennemgang af konsekvenserne af, hvis det ikke bliver overholdt, også at foretrække.

Den inkompetente leder

Mobning er dog ikke kun noget, som kommer fra mennesker, men kan også opstå med dybe rødder fra virksomhedens kultur. F.eks. kan en ualmindelig hård tone være en del af jargonen og hverdagen, men som i virkeligheden er med til at udviske grænserne for forståelsen eller oplevelsen af, hvornår der er tale om mobning. Når det sker, så er det udelukkende lederens ansvar at få tegnet grænserne tydeligt op for at bevare den gode arbejdsplads, og så ansattes forskelligheder kan respekteres og integreres.

Inkompetent ledelse er at lade stå til, når mobning finder sted, eller når det er blevet en del af virksomhedens kultur. Lederen er med sin passivitet med til at normalisere og ”lovliggøre” mobningen. Men at mobning er en del af kulturen, gør det dog ikke mindre uacceptabelt men bare endnu værre.

”Lovliggørelse” af mobning er et tegn på dårlig ledelse, som kommer af en usynlig eller konfliktsky leder/ledelse, der aktivt vælger ikke at reagere, og derfor har en stor andel i skylden for mobningen. Præcis derfor bærer den type ledelse også en stor del af ansvaret for den evt. stress, sygemelding og psykiske konsekvenser, det kan have for den mobbede.

Mobning er med andre ord et stort ledelsesmæssigt ansvar, hvor især reaktionstid har en kæmpe betydning for den mobbede, den sunde kultur og det gode arbejdsmiljø. For jo længere tid der går før lederen reagerer, jo større belastning vil den mobbede være udsat for, og jo sværere vil det være at komme til livs.

Citeret fra Mobbemagasinet: ”Fra udenlandske undersøgelser ved vi, at der blandt chefer og direktører og andre ledende medarbejdere er en overhyppighed af psykopater og personer med psykopatiske træk, sammenlignet med den øvrige befolkning.”

Da en leder bør indeholde empati og situationsfornemmelse, så har disse typer personer, i den perfekte verden, intet at gøre i en lederstilling.

Det rådne æble – Kollegaen

At blive mobbet af sine kollegaer er både ekskluderende, nedbrydende og psykisk belastende. Derfor skal der tages hånd om det med stor alvor. Det kan dog virke nytteløst for mobbeofferet, hvis der er tale om flere personer, men selv her bliver den mobbede nødt til at tage en konfrontation for at beskytte sig selv og sit helbred.

Ifølge Mobbemagasinet skal mobberen/mobberne konfronteres direkte, men nogle gange er det ikke en mulighed enten pga., at der er tale om en optrappet og uløselig konflikt, eller fordi mobbeofferet, f.eks. pga. stress, ikke har overskuddet til det. Hvis det derfor ikke er en mulighed, så tag kontakt til den nærmeste leder, hurtigst muligt med en ærlig og objektiv forklaring, og sætte lederen ind i situationen for derefter at kræve en løsning på problemet.

Det rådne æble – Lederen

Er man så uheldig, at det er lederen selv, som der mobber, bliver problemet noget mere komplekst, fordi en leder har magt via. sin stilling. Magt til f.eks. at hyre og fyre. En magt som kun burde være tildelt den leder, der vil værne om sine ansatte, men sådan er det desværre aldrig, når mobberen er lederen selv. Rettere sagt så er det den helt forkerte person, som har fået stillingen som leder i sin tid, men som får store konsekvenser for andre.

Den magt, som en fejlansat leder besidder, kan skabe frygt og usikkerhed, hvilket helt sikkert vil vokse endnu mere, når det er lederen selv som mobber. Den mobbede frygter derfor både lederen som mobber, men også konsekvensen af at konfrontere lederen eller øverste ledelse med situationen. Det kan få mobbeofferet helt ud på kanten og havne i en total håbløs og fastlås situation, hvis der ikke er overskud nok til at tage kampen op og samtidig se sin frygt i øjnene. En sådan situation vil give en umenneskelig stress-belastning, der i sidste ende kan kræve en langvarig sygemelding.

Mobbemagasinet beskriver flere eksempler på, når en leder mobber. Jeg hæfter mig ved flere eksempler, som jeg selv har haft bekendtskab med via. nogle af mine stress-klienter:

  • Lederen nedgør og irettesætter gentagende gange en ansat i andres påhør.
  • Lederen anvender gentagende gange en nedladende og aggressiv tone.
  • Lederen ignorerer den samme ansatte gang på gang.

Den gode leder

En god leder er synlig, sørger for oplysning om personalepolitikken og skaber enighed for, hvad der er god kollegial opførsel. Det er en sikkerhed og tryghed for alle ansatte, når der stilles tydelige krav til, hvordan man opfører sig på arbejdspladsen. Samtidig skal det gøres legitimt at enhver kan og skal reagere, når grænserne overskrides, eller hvis man på anden vis bliver vidne til mobning. Lederen skal samtidig sørge for at reagere hurtigt, så snart der er bekendtskab til mobning.

Det handler i bund og grund om, at der skal være plads til alle, og mange konflikter kan undgås ved at vise gensidig respekt trods uenigheder og forskelligheder.

Gode råd til mobbeofferet

På arbejdsmiljøweb.dk kan man finde gode råd til, hvad man kan gøre, og her samlet et par af dem citeret:

  • ”Stol på hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk. Bliver du i tvivl om det virkelig kan være rigtigt – så skriv dine oplevelser ned.
  • Tal med mennesker du stoler på. Lad flere være med til at bedømme situationen.
  • Reager hurtigt når du oplever mobning.
  • Sig fra overfor mobberen – gerne når der er kollegaer til stede. Det kræver mod og styrke, så du skal ikke vente, til det for alvor er gået ud over dit helbred og humør.
  • Vær opmærksom på dit helbred.
  • Søg læge hvis du mærker problemer med dit helbred.”

Målet må være at skabe en arbejdsplads med plads til alle, hvor det er sjovt og behageligt at begå sig, og hvor der er krav til at alle bidrager til et godt arbejdsmiljø. Her vil der til hver en tid skabes fundament for udvikling og synergi.

De rådne æbler, som ikke kan reddes, skal sorteres fra. Som en trøst for dem, vil de altid have en oplagt og god plads, hvor de vil få deres helt egen værdi. Nemlig i kompostbunken.

Har du spørgsmål til, hvordan du spotter stress, eller hvordan stress-symptomer kan vise sig, så kontakt mig på:

93 98 07 90

God arbejdslyst 😊

Kim Nancke, Stresscoach og Butikschef

Kilder:

https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark

https://altompsykologi.dk/2017/10/mobning-kan-goere-os-syge/

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning

https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2010/magisterbladet-nr-13-2010/daarlig-ledelse-giver-mobbekultur

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning/ti_gode_raad_til_dig

https://www.sus.dk/wp-content/uploads/2016/11/mobbemagasinet-3-2007-nar-ledelse-gor-op-med-mobning.pdf
(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk